noticias do cafib

NOTÍCIAS

Oficiální vyjádření CAFIBu

CAFIB reaguje na několik textů umístěných na internetu a informuje, že:

  • absolutně nesouhlasí s verzemi, které jsou v nesouladu s pravdou a s péčí o fila brasileiro;
  • opět zdůrazňuje to, co je obsaženo ve Vyjádření CAFIBu a v Detailní chronologii faktů ze dne 5. července 2014, ve Vyjádření CAFIBu ze dne 16. července a z 25. července 2014, jež jsou k dispozici na stránkách CAFIBu v portugalštině, angličtině a v češtině (vizte http://www.cafibbrasil.com/  ) v rubrice “Zprávy/Notícias”;
  • opakuje, že přeje štěstí a úspěšnou práci všem klubům, které mají za cíl opravdu ochraňovat a zachovávat ČISTOKREVNOU fila brasileiro;
  • opakuje, že si pouze přeje zpátky získat svoje aktiva a majetek, mj. bývalou webovou stránku, její heslo a správcovský a kontrolní program; účetní položky, tj. příjmové a výdejní doklady, které jsou stále v rukou bývalých vedoucích CAFIBu; a další vlastnictví CAFIBu, tj.: dokumenty, certifikáty, rodokmeny a stovky exemplářů časopisu O FILA a dvě čtečky mikročipů;
  • zdůrazňuje, že má právo se domáhat zpět těchto aktiv, majetku a vlastnictví CAFIBu, včetně vlastních Standardů, Deseti přikázání a systému a metod výběru a hodnocení (analýza fenotypu a temperamentu) a také má právo reklamovat nesprávné používání naši značky a loga, ať se jedná o klub, chovnou stanici, chovatele či fyzickou osobu;
  • informuje, že od 10. srpna 2014 CAFIB na základě právně postižitelného zneužití popsaného výše vyloučí všechny svoje členy, kteří se zapojili nebo se zapojí do členství v novém klubu, jehož vedení se neoprávněně zmocnilo majetku CAFIBu, a stejně tak CAFIB přistoupí ke skončení spolupráce s Klubem Onceiro;
  • A tímto CAFIB oznamuje, že uzavírá tuto diskuzi. Svoje postavení již zaujal a dostatečně doložil a zveřejnil. Členové klubu taktéž žádají o uzavření tohoto tématu a stejně tak schvalují vyjádření klubu k této otázce.

S pozdravem,
vedení CAFIBu

Voltar